Neste curso  imos traballara as habilidades sociais co fin de mellorar os comportamentos do noso alumnado e a relación cos seus compañeiros.