Aula de Audición e Linguaxe

Actividades e recursos para o alumnado con NEAE desenvolvendo o traballo ao longo do curso académico.

Actividades e recursos para o alumnado con NEAE a desenvolver ao longo do curso escolar.