Aula de Pedagoxía Terapéutica

Actividades para traballar co alumnado de NEAE de 1º,2º e 3º Ed. Primaria ao longo do curso.