CREAMOS O MODELO

CREAMOS  O MODELO CON CUADRÍCULAS... ARRASTRA AS DIVERSAS FORMAS PARA CONSEGUIR FACER O MESMO PATRÓN.

DESFRUTADE QUE SEGUIMOS