EQUIPO DOCENTE CURSO 2021 - 2022

Comeza un novo curso escolar 2021/2022 !!!

 

 Noso Equipo Docente:

 • 4º Infantil: Noelia Fernández Colmenero

 • 5º Infantil:  Azucena Díaz Pérez

 • 6º Infantil: Raquel López Rodríguez

 • Apoio Ed.Infantil: Soraya García Oroña

 • Titora 1º: Lorena Caperán Rodríguez

 • Titora 2º: Inés Cebreiro Balboa  

 • Titora 3º: Celia Abella Fernández

 • Titora 4º: Eva Casado Couto (substituta:Aracely Herbello Dacosta)

 • Titora 5º: Mónica Salgueiro Rial

 • Titora 6º: María Gallo Mosquera

 • Orientadora: María del Mar Durán López

 • Especialista en Pedagoxía Terapéutica-P.T.- María Lourdes Fernández Ruiz

 • Especialista en Audición e Linguaxe-A.L.- María Jesús González Alonso

 • Educación Física: Luis María Fernández Ruiz

 • Educación Musical: Eva Fernández Reinaldo

 • Relixión Católica: Montserrat Prado Abril

 • L. Inglesa: Francisco Javier Rodríguez Cisneros

 • F. Francesa: Eva Casado Couto

 

 EQUIPO DIRECTIVO:

 • Directora: Noelia Fernández Colmenero.

 • Xefa de Estudos: Azucena Díaz Pérez.

 • Secretaria: Inés Cebreiro Balboa.