Cursos dispoñíbeis

Aula virtual de 2º de Educación Primaria

Aula Virtual do alumnado de 1º de Educación Primaria

Este PFPP lévase a cabo para dar cabida a todos e cada un dos alumnos e alumnas presentes no noso centro porque non é só cuestión de discapacidade senón de dar resposta a todas e cada unha das múltiples capacidades que ten o noso alumnado.

Formarse para seguir avanzando como profesionais é o noso obxectivo.