Cursos dispoñíbeis

Este PFPP lévase a cabo para dar cabida a todos e cada un dos alumnos e alumnas presentes no noso centro porque non é só cuestión de discapacidade senón de dar resposta a todas e cada unha das múltiples capacidades que ten o noso alumnado.

Formarse para seguir avanzando como profesionais é o noso obxectivo.