Teatro en inglés

 

O vindeiro 11 de abril, o departamento de inglés ten programada unha sesión de teatro en inglés para o alumnado de 5º e 6º de educación infantil.

É unha actividade que implica un custo xa que hai que contratar unha compañía. A compañía contratada para a representación é Face 2 Face. Unha compañía de teatro educativo formada por un equipo de profesionais de teatro e educación. Na última década, este equipo foi unha referencia constante de calidade no panorama do ensino de inglés, obtendo unha excelente reputación cos profesores e os alumnos pola súa profesionalidade, sentido do humor e bo traballo.

A clave do éxito de Face 2 Face é a interacción entre os actores e o público. Desde o primeiro momento, os alumnos son alentados a utilizar o seu coñecemento de inglés para axudar no desenvolvemento dos espectáculos. Os membros do público están invitados no escenario, onde improvisan algúns dos papeis dos actores cos actores. O riso axuda aos estudantes a relaxarse ​​e soltarse, permitindo que se baseen nos recursos lingüísticos que non poderían usar nun ambiente máis formal, como unha aula. As obras interpretaranse completamente en inglés, facendo que os participantes "pensen" nesa lingua e utilicen o coñecemento que posúen. Por outra banda, a linguaxe corporal, o mimismo e os xestos dos actores facilitan a comprensión.