Despedidas

  Este curso que remata despedimos a varias compañeiras que nos acompañaron, algunhas só este último ano  e outras como Maca durante máis de 12 anos. Desde os seus postos no departamento de inglés (Gloria e Maca), nas clases de primaria (Hilda e Natalia) e o Departamento de Orientación (Carolina como orientadora e Ana en audición e linguaxe), todas elas contribuiron co seu esforzo e dedicación na boa marcha do colexio, participando ademáis nos Equipos de Dinamización do Galego, de Dinamización da Biblioteca e de Actividades Complementarias... Tamén despedimos a Andrea que veu como reforzo e foi un punto de apoio moi importante para educación infantil, a Xulia e Sandra (membros do equipo de Orientación), e a Vanesa (profesora de relixión) itinerantes e compartidas con outros centros.

     A todas elas lles agradecemos o seu traballo e dedicación e lles desexamos boa sorte nos seus novos destinos!