Resultados da busca

Convenio con Agacal e varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CFEA Pedro Murias

... dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CFEA Pedro Murias. ...

Convenio - administrador - 18/11/2020 - 15:12 - 0 comentarios

Convenio con varias empresas en materia de FP dual. CIFP Someso

... dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Someso, asinado o catorce de maio de dous mil vinte. ...

Convenio - administrador - 27/10/2020 - 13:31 - 0 comentarios

Convenio coa empresa Xercode Media Software S.L. en materia de FP dual. IES San Clemente

... dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES San Clemente, asinado o vinte e un de xullo de dous mil ...

Convenio - administrador - 15/09/2020 - 15:50 - 0 comentarios

Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES San Clemente

... dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES San Clemente. ...

Convenio - administrador - 15/09/2020 - 15:42 - 0 comentarios

Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. Varios centros

... dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas nos centros CIFP Portovello, IES A Guía, IES Luís Seoane e IES Ramón ...

Convenio - administrador - 15/09/2020 - 15:25 - 0 comentarios

Convenio con varias empresas en materia de FP dual. CIFP Ferrolterra

... dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra, asinado o trece de xullo de dous mil vinte. ...

Convenio - administrador - 12/09/2020 - 18:15 - 0 comentarios

Convenio coa empresa Jevaso, S.L. en materia de FP dual. IES Ramón Menéndez Pidal

... dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Ramón Menéndez Pidal, asinado o trinta e un de xullo de ...

Convenio - administrador - 12/09/2020 - 18:04 - 0 comentarios

Convenio con varias empresas en materia de FP dual. IES Ramón Menéndez Pidal

... dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Ramón Menéndez Pidal, asinado o trinta e un de xullo de ...

Convenio - administrador - 12/09/2020 - 17:56 - 0 comentarios

Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Ramón Menéndez Pidal

... dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Ramón Menéndez Pidal. ...

Convenio - administrador - 12/09/2020 - 17:43 - 0 comentarios

Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP A Farixa

... dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP A Farixa. ...

Convenio - administrador - 12/09/2020 - 17:40 - 0 comentarios