Centros da Rede

CIFP Carlos Oroza

O CIFP Carlos Oroza pertence á rede pública de centros integrados de formación profesional da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da comunidade autónoma de Galicia, sendo creado no ano 1996 mediante un convenio de cooperación asinado entre a Consellería de Educación da Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra.

A finalidade deste convenio foi a de dotar á provincia de Pontevedra dun centro educativo que dinamizase as ensinanzas da familia profesional de  hostalaría e turismo nun sistema integrado de formación, mediante o establecemento dunha oferta educativa de ciclos formativos, accións formativas para o emprego, programas de acreditación de competencias profesionais, así como o de crear un espazo de cooperación entre o centro educativo e as empresas dun sector estratéxico da economía de Pontevedra, sendo as Rías Baixas un dos destinos turísticos principais do país.

CIFP Carlos Oroza
CIFP Carlos Oroza
CIFP Carlos Oroza
Formamos profesionais para servir calidade
Formamos profesionais para servir calidade
Formamos profesionais para servir calidade

Datos de contacto

Manuel Hermo Piñeiro
Director do CIFP Carlos Oroza
Montecelo s/n
Pontevedra
886159545

Síganos en

Twitter