Probas de acceso. Convocatoria 2015

Convocatoria das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior para o ano 2015.

Pode consultar a Orde do 17 de febreiro de 2015 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2015.

Ten máis información sobre as probas de acceso e detallada por grao en:

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.

- Calendario das probas de acceso

Etiquetas: