Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Composición do tribunal. Convocatoria 2023

Publicada a Resolución do 26 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2023.

Máis información:

Etiquetas: