Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Composición do tribunal. Convocatoria 2021

Publicada a Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2021.

Máis información:

Etiquetas: