Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Composición do tribunal. Convocatoria 2018

Publicada a Resolución do 9 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2018.

Máis información:

Etiquetas: