Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Composición do tribunal. Convocatoria 2024.

Publicada a Resolución do 6 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se nomea e se fai pública o composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2024.

Mais información:

Etiquetas: