Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Convocatoria 2015. Cualificacións provisionais

Publicada a listaxe provisional das cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior.

Listaxe provisoria
Período de reclamación: do día 18 ao 20 de maio, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.
- Modelo de reclamación contra as cualificacións provisorias

Etiquetas: