Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Cualificacións provisionais

Publicación das listaxes provisionais das cualificacións obtidas nas probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

- Listaxe provisoria
Poderanse presentar reclamacións contra a cualificación provisoria desde o día 20 ao 22 de maio, ambos os dous incluídos, no centro onde se presentou a solicitude de inscrición.

- Máis información

- Resto de listaxes da convocatoria

Etiquetas: