Listaxes, datas e lugares das probas. Convocatoria 2015

Convocatoria extraordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés e habilitacións profesionais para a convocatoria extraordinaria do ano 2015.

- Acceso ao calendario. (Actualizado o 23/10/2015) 

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

Relación de material permitido para a convocatoria extraordinaria.

Listaxes relacionadas coa convocatoria extraordinaria 2015

Na seguinte ligazón poderanse consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria extraordinaria.

- Acceso ás listaxes de admitidos e excluídos da convocatoria extraordinaria.

      Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 26 de setembro de 2015

-Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba (demostración real no manexo do guindastre) da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o venres 27 de novembro ás 10:30 h no seguinte enderezo:  Grúas Norte, San Marcos (Estrada do Aeroporto), 70. 15890. Santiago de Compostela (A Coruña)

 

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria extraordinaria.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 23 de decembro de 2015

- Formulario de reclamación

- Acceso aos exames da convocatoria

Contra esta resolución definitiva poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e ordenación Universitaria no prazo dun mes dende a súa publicación.

Convocatoria ordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés e habilitacións profesionais para a convocatoria ordinaria do ano 2015.

- Acceso ao calendario 

Cada proba terá dous chamamentos, o da 1ª parte ás 10.00 horas e o da 2ª parte ás 11.45 horas.

 

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

 

Listaxes relacionadas coa convocatoria ordinaria 2015

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria ordinaria  relacionadas coas probas de carnés de habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de admitidos e excluídos da convocatoria ordinaria.

  • Listaxe provisional
    Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 15 de abril de 2015.
  • Listaxe definitiva
    Cada proba terá dous chamamentos, o da 1ª parte ás 10.00 horas e o da 2ª parte ás 11.45 horas.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba (demostración real no manexo do guindastre) da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.

  • Ver listaxe
    O chamamento para a realización da proba terá lugar o mércores 10 de xuño ás 10.00 no seguinte enderezo: Grúas Norte, San Marcos (Estrada do Aeroporto), 70. 15890. Santiago de Compostela (A Coruña)

 

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria ordinaria.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 25 de xuño de 2015

- Formulario de reclamación

- Acceso aos exames da convocatoria

Contra esta resolución definitiva poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes desde a súa publicación

Tema: