14535

 

Xestión e almacenamento de residuos no CIFP Ferrolterra
Xestión e almacenamento de residuos no CIFP Ferrolterra
Xestión e almacenamento de residuos no CIFP Ferrolterra

Xestión e almacenamento de residuos no CIFP Ferrolterra

Centro educativo coordinador: CIFP Ferrolterra
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Navantia S.A.
Protección Medio Ambiental S.L. (PMA)
Descrición:

Deseño dun sistema de almacenamento e xestión de todos os residuos que se producen no centro, para o seu tratamento axeitado, a través de contedores marítimos. Serve como exemplo para outros centros e empresas como sistema móbil de almacenaxe, e favorece a implicación e a concienciación do alumnado na importancia da correcta xestión neste ámbito.

Materiais: