14534

 

Elaboración dun prototipo dunha unidade ecosustentable para soporte de asistencia sanitaria en situacións de risco especial
Elaboración dun prototipo dunha unidade ecosustentable para soporte de asistencia sanitaria en situacións de risco especial
Elaboración dun prototipo dunha unidade ecosustentable para soporte de asistencia sanitaria en situacións de risco especial

Elaboración dun prototipo dunha unidade ecosustentable para soporte de asistencia sanitaria en situacións de risco especial

Centro educativo coordinador: CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Fuertespenedo Arquitectos
Descrición:

Deseño e creación dun prototipo materializado nunha instalación que permita dar soporte vital en situacións de risco previsible, adaptable a espazos reducidos pero dotado dos medios adecuados de emerxencia para que o persoal coa formación adecuada poida prestar servizo de asistencia sanitaria en situacións de risco especial.

Materiais: