14519

 

Equipos de medición para a eficiencia enerxética en hardware libre (EMEEHL)
Equipos de medición para a eficiencia enerxética en hardware libre (EMEEHL)
Equipos de medición para a eficiencia enerxética en hardware libre (EMEEHL)
Equipos de medición para a eficiencia enerxética en hardware libre (EMEEHL)

Equipos de medición para a eficiencia enerxética en hardware libre (EMEEHL)

Centro educativo coordinador: CIFP Universidade Laboral
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Ningunha
Descrición:

Deseño e fabricación de equipamentos de baixo custo para a medida de variables de eficiencia enerxética (temperatura, humidade, ruído, gases, etc.) mediante software e hardware libre baseado en Raspberry Pi. Creación dunha web específica que permita a visualización en tempo real das medidas realizadas.

Materiais: