14517

 

Innovación no control de proceso dunha máquina clasificadora de envase
Innovación no control de proceso dunha máquina clasificadora de envase
Innovación no control de proceso dunha máquina clasificadora de envase

Innovación no control de proceso dunha máquina clasificadora de envase

Centro educativo coordinador: CIFP Coroso
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Rivelsa
Descrición:

Realización da simulación dunha máquina clasificadora de envases de uso na industria conserveira, integrando tecnoloxías eléctrica, pneumática e programada gobernadas por un PLC, contando cun sistema SCADA e un terminal HMI que son compatibles cunha app específica que permite o control e a supervisión remotos do proceso.

Materiais: