14512

 

Árbore artificial. Deseño e construción dunha estrutura para a práctica segura dos traballos en altura en arboredo
Árbore artificial. Deseño e construción dunha estrutura para a práctica segura dos traballos en altura en arboredo
Árbore artificial. Deseño e construción dunha estrutura para a práctica segura dos traballos en altura en arboredo

Árbore artificial. Deseño e construción dunha estrutura para a práctica segura dos traballos en altura en arboredo

Centro educativo coordinador: CIFP A Granxa
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Arbogal 2007 S.L.
Resomaq S.L.
Punto Emprego Galego S.L.
Comevisa
Megalta
Descrición:

Deseño, fabricación e montaxe dun prototipo innovador para a práctica do gabeo e os traballos en altura en arboredo, que permita mellorar a destreza e a seguridade do alumnado, así como a saúde e a seguridade do patrimonio arbóreo do centro. Isto levará consigo, ademais, a realización dun proxecto completo e complexo de estrutura metálica.

Materiais: