14510

 

Desenvolvemento da fabricación e ensamblaxe dun DRON/RPA
Desenvolvemento da fabricación e ensamblaxe dun DRON/RPA
Desenvolvemento da fabricación e ensamblaxe dun DRON/RPA

Desenvolvemento da fabricación e ensamblaxe dun DRON/RPA

Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Actividades Aeronáuticas Lucenses S.L. - AEROLUGO
Globalgis Solutions
Descrición:

Deseño e fabricación dun dron en configuración á voadora con engalaxe e aterraxe en vertical (VTOL), cunha autonomía superior a aquela coa que contan na actualidade os vehículos deste tipo, adoptando unha solución óptima no que respecta tanto á parte técnica como á ambiental.

Materiais: