14506

 

Biomasa-stirling-fotovoltaica. Hibridación de sistemas para produción de electricidade e calor

Biomasa-stirling-fotovoltaica. Hibridación de sistemas para produción de electricidade e calor

Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Geoclima ST
Descrición:

Módulo autónomo para a subministración de enerxía de orixe 100% renovable a unha vivenda. Mediante un sistema fotovoltaico-eólico subminístrase enerxía a baterías estacionarias ou a un vehículo eléctrico. Cando a enerxía eólico-solar non é suficiente, ponse en marcha un gasificador de biomasa para mover un xerador Stirling con recuperador de calor.

Materiais: