14505

 

Modulación automática dunha central de aspiración
Modulación automática dunha central de aspiración
Modulación automática dunha central de aspiración
Modulación automática dunha central de aspiración

Modulación automática dunha central de aspiración

Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Lugo
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Digamel Lugo S.A.
Descrición:

Realización dun sistema de regulación automática para a aplicación a unha central de aspiración centralizada que se emprega para a extracción do po xerado nos procesos de mecanizado no laboratorio de próteses dentais. O sistema dispón dun réxime de funcionamento modulado, en función dos postos de traballo activos en cada momento.