13976

 

Climatización xeotérmica por focos combinados
Climatización xeotérmica por focos combinados
Climatización xeotérmica por focos combinados
Climatización xeotérmica por focos combinados

Climatización xeotérmica por focos combinados

Centro educativo coordinador: CIFP Coroso
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Frinorsa
Descrición:

No CIFP Coroso construíuse unha nave para a instalación, o emprego e o mantemento de equipamentos de enerxías renovables (solar térmica, fotovoltaica, xeotérmica e eólica). Climatizouse o local mediante enerxía solar térmica (chan radiante e radiadores) e bombas de calor xeotérmicas, instaladas polo alumnado, que tamén se empregarán para xerar AQS.

Materiais: