13975

 

Montaxe e instalación de central frigorífica didáctica, para estudo de avaliación do funcionamento de equipos frigoríficos industriais de supermercados
Montaxe e instalación de central frigorífica didáctica, para estudo de avaliación do funcionamento de equipos frigoríficos industriais de supermercados
Montaxe e instalación de central frigorífica didáctica, para estudo de avaliación do funcionamento de equipos frigoríficos industriais de supermercados
Montaxe e instalación de central frigorífica didáctica, para estudo de avaliación do funcionamento de equipos frigoríficos industriais de supermercados
Montaxe e instalación de central frigorífica didáctica, para estudo de avaliación do funcionamento de equipos frigoríficos industriais de supermercados

Montaxe e instalación de central frigorífica didáctica, para estudo de avaliación do funcionamento de equipos frigoríficos industriais de supermercados

Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Frisaqués S.L.
Descrición:

Montaxe dunha central frigorífica con varios servizos e a súa automatización a través do control dos seus parámetros máis importantes, podendo en calquera momento visualizar o seu funcionamento.

Materiais: