13973

 

Deseño e montaxe dunha instalación altamente eficiente: Vestiario 0,0
Deseño e montaxe dunha instalación altamente eficiente: Vestiario 0,0

Deseño e montaxe dunha instalación altamente eficiente: Vestiario 0,0

Centro educativo coordinador: CIFP Universidade Laboral
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Vaillant España
Descrición:

Realización dunha instalación de consumo enerxético nulo utilizando equipamentos de alto rendemento e enerxías renovables. Para iso aprovéitase un espazo do centro completamente reformado para ser usado como vestiario do alumnado e no que se realizaron as instalacións dos equipamentos.