13970

 

Control de proceso nun tanque con regulación de presión, nivel e caudal

Control de proceso nun tanque con regulación de presión, nivel e caudal

Centro educativo coordinador: IES A Sardiñeira
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
IELEC Industria e Electricidade, S.L.
Descrición:

O proxecto xorde da necesidade de material didáctico para desenvolver prácticas de regulación e control nos ciclos superiores de Química Industrial e Automatización e Robótica Industrial. O alumnado e profesorado implicados no proxecto realizaron o deseño, a selección de equipos, a montaxe e a posta en marcha da maqueta asesorados pola empresa colaboradora IELEC.

Materiais: