13969

 

Transformadores de potencia didácticos integrados nunha rede de distribución de media tensión
Transformadores de potencia didácticos integrados nunha rede de distribución de media tensión
Transformadores de potencia didácticos integrados nunha rede de distribución de media tensión
Transformadores de potencia didácticos integrados nunha rede de distribución de media tensión

Transformadores de potencia didácticos integrados nunha rede de distribución de media tensión

Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Schneider Electric España, S.A.
Descrición:

Deseño e desenvolvemento dun centro de transformación didáctico conectado a unha rede eléctrica intelixente ("smartgrid"). Implantación dun sistema de telecontrol remoto e comunicable e integración do sistema SCADA e o telecontrol nun PC servidor.

Materiais: