13968

 

Optimización e modelización de procesos de elementos de estiba por procesos de soldaxe non convencionais
Optimización e modelización de procesos de elementos de estiba por procesos de soldaxe non convencionais

Optimización e modelización de procesos de elementos de estiba por procesos de soldaxe non convencionais

Centro educativo coordinador: CIFP Someso
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Teiga TMI
Descrición:

Fabricación dun sistema de carga tipo cisterna por procesos de soldaxe e fabricación non convencionais (soldadura por arco frío, resistencia e stud welds) e avaliar as súas posibilidades técnicas e económicas de mellora do proceso produtivo co obxectivo de mellorar a calidade final do produto.

Materiais: