13967

 

Automatización dos procesos de extracción de gases nun taller de soldadura para mellorar a súa eficiencia e seguridade
Automatización dos procesos de extracción de gases nun taller de soldadura para mellorar a súa eficiencia e seguridade
Automatización dos procesos de extracción de gases nun taller de soldadura para mellorar a súa eficiencia e seguridade
Automatización dos procesos de extracción de gases nun taller de soldadura para mellorar a súa eficiencia e seguridade

Automatización dos procesos de extracción de gases nun taller de soldadura para mellorar a súa eficiencia e seguridade

Centro educativo coordinador: CIFP Ferrolterra
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Gayca Ferrol, S.C.
IELEC Industria e Electricidade, S.L.
Descrición:

Deseño e execución da automatización dunha instalación de extracción de gases dun taller de soldadura para aumentar a eficiencia enerxética e a seguridade no taller. Utilízanse sensores de presenza para controlar o grao de ocupación das cabinas e un autómata e variador de frecuencia para regular a capacidade de aspiración do sistema. Para a vixilancia de fugas de gases empréganse detectores cunha central ligada ao autómata.