13962

 

Sistemas de seguimento en tempo real de aeronaves
Sistemas de seguimento en tempo real de aeronaves
Sistemas de seguimento en tempo real de aeronaves
Sistemas de seguimento en tempo real de aeronaves

Sistemas de seguimento en tempo real de aeronaves

Centro educativo coordinador: IES de Curtis
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Ningunha
Descrición:

O obxectivo deste proxecto e construir un receptor que escoite as mensaxes que os transpondedores ADS das aeronaves emiten e un servizo de información para seguir en tempo real a localización das aeronaves no espazo aéreo de Curtis.

Materiais: