13959

 

Deseño e desenvolvemento de kits imprimibles de robótica educativa para competicións escolares baseados en plataformas hardware/software abertas
Deseño e desenvolvemento de kits imprimibles de robótica educativa para competicións escolares baseados en plataformas hardware/software abertas
Deseño e desenvolvemento de kits imprimibles de robótica educativa para competicións escolares baseados en plataformas hardware/software abertas
Deseño e desenvolvemento de kits imprimibles de robótica educativa para competicións escolares baseados en plataformas hardware/software abertas

Deseño e desenvolvemento de kits imprimibles de robótica educativa para competicións escolares baseados en plataformas hardware/software abertas

Centro educativo coordinador: IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Brinka 3D
Descrición:

Empregando como fío condutor o campo das competicións robóticas, o propósito último do proxecto é o deseño e desenvolvemento dunha serie de contidos teórico-prácticos e actividades encamiñadas a facilitar a introdución de ferramentas e plataformas hardware/software abertas en ensinanzas STEM.

Materiais: