13957

 

Simulador de rescate de vítimas de accidente de tráfico
Simulador de rescate de vítimas de accidente de tráfico
Simulador de rescate de vítimas de accidente de tráfico
Simulador de rescate de vítimas de accidente de tráfico

Simulador de rescate de vítimas de accidente de tráfico

Centro educativo coordinador: CIFP Ferrolterra
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Ambulancias Ferrolanas S.L.
Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias (SEMES)
Descrición:

Elaboración dun simulador para reproducir as posicións nas que pode quedar un vehículo despois de sufrir un accidente e así pode facer prácticas reais de excarceración ou axuda ás persoas feridas.

Materiais: