13955

 

Produtos cárnicos gourmet
Produtos cárnicos gourmet
Produtos cárnicos gourmet
Produtos cárnicos gourmet

Produtos cárnicos gourmet

Centro educativo coordinador: CIFP Compostela
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Cárnicas Ruperto S.C.
Clúster da carne de Galicia
Descrición:

Obtención de produtos cárnicos gourmet, concretamente hamburguesas e chourizos crioulos, tanto para a súa venda en cru en industrias alimentarias como para a súa elaboración en empresas de restauración.

Materiais: