13944

 

Interface de comunicación Arduino KNX
Interface de comunicación Arduino KNX
Interface de comunicación Arduino KNX

Interface de comunicación Arduino KNX

Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Lugo
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Ningunha
Descrición:

A finalidade deste proxecto é a comunicación entre a plataforma de hardware libre Arduino, e unha instalación baixo o estándar KNX, empregado no control da automatización de edificios. Deseñan un hardware e un software exclusivamente para poder integrar Arduino en KNX.