13493

 

Satma-Simulador de adestramento nas técnicas de mantemento de aeroxeradores

Satma-Simulador de adestramento nas técnicas de mantemento de aeroxeradores

Centro educativo coordinador: CIFP Universidade Laboral
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Fundación Sotavento Galicia
Descrición:

Deseño e realización dunha ferramenta didáctica para a formación de técnicos superiores en enerxías renovables, entre outros, nas técnicas e nas operacións de mantemento de aeroxeradores.

Materiais: