13490

 

Desenvolvemento dun módulo de xestión de incidencias para o simulador do servizo de teleasistencia
Desenvolvemento dun módulo de xestión de incidencias para o simulador do servizo de teleasistencia
Desenvolvemento dun módulo de xestión de incidencias para o simulador do servizo de teleasistencia

Desenvolvemento dun módulo de xestión de incidencias para o simulador do servizo de teleasistencia

Centro educativo coordinador: CIFP Portovello
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Ningunha
Descrición:

A necesidade de contar cunha aplicación informática que permita simular as tarefas que se desenvolven nunha central de teleasistencia, para o adestramento do alumnado, levou á creación dunha ferramenta informática na que se inclúen as bases de datos precisas para operar nunha central de teleasistencia, baixo a supervisión directa do profesorado.

Materiais: