13489

 

Domótica en climatización empregando sensores de presenza
Domótica en climatización empregando sensores de presenza
Domótica en climatización empregando sensores de presenza

Domótica en climatización empregando sensores de presenza

Centro educativo coordinador: CIFP Coroso
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Victor Teira Paz
Descrición:

Instalación de climatización como medida da mellora da eficiencia enerxéctica praa obter un maior confort con menor recursos,  consistente na regulación da potencia dos emisores térmicos e da regulación do caudal de ventilación en función da presenza de persoas, empregando sensores de presenza, termostatos e sensores de radiación. Realízase ademais a automatización da apertura/peche das persianas

Materiais: