13487

 

Laboratorio de medios audiovisuais
Laboratorio de medios audiovisuais

Laboratorio de medios audiovisuais

Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Elcom Santiago S.L.L.
Descrición:

Deseño, construcción e equipamento dun laboratorio de medios audiovisuais no que se integra o software LaBMU-Studio.

Materiais: