13482

 

APEIA: Análise de perdas enerxéticas por infiltracións de aire no sector residencial
APEIA: Análise de perdas enerxéticas por infiltracións de aire no sector residencial

APEIA: Análise de perdas enerxéticas por infiltracións de aire no sector residencial

Centro educativo coordinador: CIFP Universidade Laboral
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Tymil, S.L.P.
Descrición:

Investigar o ensaio "Blower Door", cada vez máis presente nos procesos de auditoría e certificación enerxética nos edificios.Preténdese achegar á formación profesional o manexo das ferramentas e o coñecemento do proceso de avaliación das perdas enerxéticas por infiltracións en edificios do sector residencial.

Materiais: