13480

 

Aforro enerxético nun aula-taller. Estudo comparativo entre solucións comerciais (KNX+DALI) e de baixo custo (arduino)
Aforro enerxético nun aula-taller. Estudo comparativo entre solucións comerciais (KNX+DALI) e de baixo custo (arduino)
Aforro enerxético nun aula-taller. Estudo comparativo entre solucións comerciais (KNX+DALI) e de baixo custo (arduino)

Aforro enerxético nun aula-taller. Estudo comparativo entre solucións comerciais (KNX+DALI) e de baixo custo (arduino)

Centro educativo coordinador: IES María Sarmiento
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Ningunha
Descrición:

O obxectivo do proxecto é lograr unha maior eficiencia enerxética, realizando un estudio comparativo entre solucións comerciais (KNX+DALI) e unha solución de baixo custo, basada en hardware libre (arduino).
Substitúese a instalación orixinal pola domotizada con KNX+DALI en dúas aulas do centro. Deséñanse os dispositivos de conexión baseados en arduino necesarios para levar a cabo as tarefas de análise e control da instalación (regulación de luminarias e conexión de radiadores) e substitúese a instalación pola domotizada con arduino.
Os resultados inclúen un informe da situación de partida en canto ao consumo enerxético das aulas e talleres do centro, a realización dun sitio web onde se poida monitorizar en tempo real o consumo instantáneo e os históricos e un informe de valoración da posibilidade de introducción destes sistemas de aforro en instalacións similares (institutos e talleres)

Materiais: