13479

 

Redes de media tensión: parametrización e comunicación de relés de protección con IEC61850
Redes de media tensión: parametrización e comunicación de relés de protección con IEC61850
Redes de media tensión: parametrización e comunicación de relés de protección con IEC61850

Redes de media tensión: parametrización e comunicación de relés de protección con IEC61850

Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Schneider Electric España, S.A. (Schneider delegación Vigo)
Descrición:

Creación dun laboratorio seguro para probas e investigación con equipos industriais de protección en Media Tensión, adaptados didácticamente e, en concreto, a creación dunha rede de relés de protección de Media Tensión, de modo que se poida simular o control e a xestión dunha rede de distrubución de Media Tensión, mediante o protocolo IEC 61850.

Materiais: