Ampliación da oferta de ciclos de FP dual para o curso 2019/2020

Amplíase a oferta de proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades para o curso 2019/2020.

Oferta de ensinanzas

Centro: 36014489 - CIFP A Xunqueira

Concello: Pontevedra

Ciclo formativo: MTMV02 - Electromecánica de vehículos automóbiles

Entidades colaboradoras: Varias

Prazas: 12

Remuneración: Por bolsa

Duración: 2 anos

Lugar e prazo de presentación de solicitude

As persoas interesadas presentarán unha solicitude, utilizando o formulario normalizado do anexo I, que se entregará no CIFP A Xunqueira. A solicitude irá dirixida á dirección do centro educativo.

O prazo de presentación de solicitudes será ata as 13.00 horas do día 25 de setembro de 2019.

Etiquetas: 
Tema: