FP Innova 2023 Obradoiros

Obradoiros


Tecno-aula

Situada na planta -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.

Sesións prácticas sobre tecnoloxía desenvolvidas por alumnado e profesorado do CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, do CIFP Ferrolterra, do CIFP Imaxe e Son, do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro e do IES Fernando Wirtz Suárez.

Inscrición previa no stand FP.


Biotech-aula

Situada na planta -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.

Sesións prácticas sobre biotecnoloxía desenvolvidas por alumnado e profesorado do CIFP Ánxel Casal - Monte Alto.

Inscrición previa no stand FP.


Imax-aula

Situada na planta -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.

Sesións prácticas sobre imaxe persoal desenvolvidas por alumnado e profesorado do CIFP Someso.

Inscrición directa en Imax-aula.


Gastro-aula

Situada na planta -1 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.

Sesións prácticas sobre gastronomía desenvolvidas por alumnado e profesorado do CIFP Compostela, do CIFP Paseo das Pontes, do IES Sanxillao e do IES de Vilamarín.

Inscrición previa no stand FP.


Grafi-aula

Situada na planta 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.

Sesións prácticas sobre artes gráficas desenvolvidas por alumnado e profesorado do CIFP Leixa.

Inscrición directa en Grafi-aula.


Láser-aula

Situada na planta 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.

Sesións prácticas cortado, grabado e marcado de materiais desenvolvidas por alumnado e profesorado do CIFP As Mercedes.

Inscrición directa en Láser-aula.