Buscador de ciclos FP con oferta sostida con fondos públicos

Nesta páxina poderá atopar os perfís profesionais dos ciclos formativos e cursos de especialización que contan con oferta sostida con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. No perfil profesional de cada ciclo formativo ou do curso de especialización poderá atopar información sobre a competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos así como o título que se obtén.

Escolla a familia profesional do seu interese para ver únicamente os ciclos formativos ou cursos de especialización desta.

Marítimo-pesqueiraTipo Código Ciclo formativo ou curso de especialización Perfil Oferta
Ciclo formativo BMAP11 Actividades marítimo-pesqueiras
Ciclo formativo MMAP01 Cultivos acuícolas
Ciclo formativo MMAP02 Operacións subacuáticas e hiperbáricas
Ciclo formativo MMAP03 Navegación e pesca de litoral
Ciclo formativo MMAP04 Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións
Ciclo formativo SMAP01 Acuicultura
Ciclo formativo SMAP02 Transporte marítimo e pesca de altura
Ciclo formativo SMAP03 Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións