SELE01

 

SELE01 - Sistemas electrotécnicos e automatizados

Ciclo formativo
Familia: Electricidade e electrónica
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SELE01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en desenvolver proxectos e en xestionar e supervisar a montaxe e o mantemento de instalacións electrotécnicas no ámbito do regulamento electrotécnico para baixa tensión (REBT). Tamén consiste en supervisar o mantemento de instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións, a partir da documentación técnica, especificacións, normativa e procedementos establecidos, asegurando o funcionamento, a calidade, a seguridade, e a conservación ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
Este profesional exerce a súa actividade en empresas, maioritariamente privadas, dedicadas ao desenvolvemento de proxectos, á xestión e á supervisión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais, á instalación de sistemas domóticos e inmóticos, a infraestruturas de telecomunicación en edificios, a redes eléctricas de baixa e a sistemas automatizados, tanto por conta propia como por conta allea.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a en proxectos electrotécnicos; proxectista electrotécnico/a; proxectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para vivendas e edificios; proxectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para locais especiais; proxectista de instalacións de iluminación exterior; proxectista de liñas eléctricas de distribución de enerxía eléctrica en media tensión e centros de transformación; proxectista en instalacións de antenas e de telefonía para vivendas e edificios; coordinador/ora técnico/a de instalacións electrotécnicas de baixa tensión para os edificios; técnico/a de supervisión, verificación e control de equipamentos e instalacións electrotécnicas e automatizadas; técnico/a supervisor/ora de instalacións de iluminación exterior; capataz de obras en instalacións electrotécnicas; xefe/a de equipo de instalación de baixa tensión para edificios; coordinador técnico de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior; técnico/a en supervisión, verificación e control de equipamentos en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior; capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior; encargado/a de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior; xefe/a de equipo de instalación en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior; xestor/ora do mantemento de instalacións eléctricas de distribución e iluminación exterior.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0527 Formación e orientación laboral 107 4
MP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións 187 7
MP0520 Sistemas e circuítos eléctricos 213 8
MP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas 213 8
MP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas 240 9
MP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas 140 8
MP0524 Configuración de instalacións eléctricas 140 8
MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación 122 7
MP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas 105 6
MP0528 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0529 Formación en centros de traballo 384
MP0526 Proxecto de sistemas electrotécnicos e automatizados 26
MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas 70 4

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Betanzos 15001148 IES As Mariñas 881880254
Coruña, A 15005269 IES Urbano Lugrís 881960715
Culleredo 15005749 CIFP Universidade Laboral 881960820
Santiago de Compostela 15015767 CIFP Politécnico de Santiago 881867601

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo 982220328
Viveiro 27013636 IES María Sarmiento 982870916

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32009116 IES 12 de Outubro 988788211
Pobra de Trives, A 32015876 IES Xermán Ancochea Quevedo 988330302

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36006730 IES Frei Martín Sarmiento 986852654
Vigo 36011634 IES Politécnico de Vigo 986213025

Réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2023-2024.

Modalidade de formación profesional dual (con oferta parcial doutros ciclos)

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual, con oferta parcial doutros ciclos formativos. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Ferrol 15006754 CIFP Ferrolterra 981333107
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).