SCOM04

 

SCOM04 - Márketing e publicidade

Ciclo formativo
Familia: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SCOM04
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en definir e efectuar o seguimento das políticas de márketing baseadas en estudos comerciais, e en promocionar e publicitar os produtos e/ou servizos nos medios e nos soportes de comunicación axeitados, elaborando os materiais publipromocionais necesarios.

 

En que ámbitos se traballa?
As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade en empresas públicas e privadas de calquera sector produtivo, nomeadamente no sector do comercio e márketing, realizando funcións de planificación, organización e xestión de actividades de márketing, investigación comercial, publicidade e relacións públicas. Trátase de persoas por conta propia que xestionan a súa empresa realizando actividades de comunicación e de publicidade e eventos, ou de traballadores e traballadoras por conta allea que exercen a súa actividade nos departamentos de márketing, comunicación e gabinetes de prensa e comunicación de calquera empresa ou organización, no ámbito público e privado.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Asistente do xefe de produto; técnico de márketing; técnico en publicidade; técnico en relacións públicas; organizador de eventos de márketing e comunicación; auxiliar de medios en empresas de publicidade; controlador de cursaxe ou emisión en medios de comunicación; técnico en estudos de mercado e opinión pública; técnico en traballos de campo; inspector de persoal enquisador; axente de enquisas e censos; codificador de datos para as investigacións de mercados.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP1014 Formación e orientación laboral 107 4
MP0179 Inglés 160 6
MP1010 Investigación comercial 132 5
MP0931 Márketing dixital 187 7
MP0930 Políticas de márketing 187 7
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa 187 7
MP1110 Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias 87 5
MP1007 Deseño e elaboración de material de comunicación 141 8
MP1013 Formación en centros de traballo 384
MP1109 Lanzamento de produtos e servizos 105 6
MP1008 Medios e soportes de comunicación 87 5
MP1012 Proxecto de márketing e publicidade 26
MP1009 Relacións públicas e organización de eventos de márketing 105 6
MP1011 Traballo de campo na investigación comercial 105 6

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Arzúa 15020313 EFAG El Piñeiral 981500580
Betanzos 15001136 IES Francisco Aguiar 881960165
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 881930145

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006528 CIFP As Mercedes 982828001

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Marín 36015159 IES Chan do Monte 886151275
Vigo 36011579 IES A Guía 886111003
Vigo 36011622 CPR Aloya 986420722

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).